โกซา https://mayura.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=31-08-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=31-08-2007&group=8&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=31-08-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=31-08-2007&group=8&gblog=1 Fri, 31 Aug 2007 16:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=7&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคุณแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=7&gblog=1 Thu, 16 Aug 2007 15:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=2 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการหาข้อมูล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=2 Mon, 13 Aug 2007 18:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[Freshy มหาวิทยาลัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=6&gblog=1 Mon, 13 Aug 2007 18:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=24-08-2007&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=24-08-2007&group=5&gblog=6 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์การทำงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=24-08-2007&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=24-08-2007&group=5&gblog=6 Fri, 24 Aug 2007 12:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=5 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ?]]> เมื่อแรกพบ...เธอก็ดีกับฉัน...เอาใจฉัน...ฉันอยากได้อะไรเธอก็ไปสรรหามาให้ในสิ่งที....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=5 Thu, 16 Aug 2007 12:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=4 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[...คติประจำใจ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=16-08-2007&group=5&gblog=4 Thu, 16 Aug 2007 12:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคาดดหวังของพ่อแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-08-2007&group=5&gblog=3 Wed, 15 Aug 2007 12:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=14-08-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=14-08-2007&group=5&gblog=2 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรุ้สึก...ต่ออนาคต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=14-08-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=14-08-2007&group=5&gblog=2 Tue, 14 Aug 2007 12:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครคือเธอ...เธอคือใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=13-08-2007&group=5&gblog=1 Mon, 13 Aug 2007 10:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=4&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวโน้มและเทคโนโลยี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=4&gblog=1 Wed, 08 Aug 2007 14:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=3&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนบริหารการสอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=3&gblog=1 Wed, 08 Aug 2007 14:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=2&gblog=1 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตและประสบการณ์]]> ชีวิตและประสบการณ์ชื่อเล่น น้องญิ๋งนามแฝง โกซาวันเกิด 24 พ.ย. 29สถานศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา ร....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=2&gblog=1 Wed, 08 Aug 2007 10:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[final - ISPR มยุรา ฤทธิมาศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 Mon, 01 Oct 2007 9:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=1&gblog=6 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=08-08-2007&group=1&gblog=6 Wed, 08 Aug 2007 10:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=06-08-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=06-08-2007&group=1&gblog=5 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=06-08-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=06-08-2007&group=1&gblog=5 Mon, 06 Aug 2007 14:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-07-2007&group=1&gblog=2 https://mayura.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อประชาสัมพันธ์ (การบ้าน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayura&month=15-07-2007&group=1&gblog=2 Sun, 15 Jul 2007 14:44:52 +0700